Contribution details

HAP Capacity Building APF ACT JSL

Activity start: 3/1/2014 - Activity end: 12/31/2016

Facts
Strategic Partner organisation Svenska Kyrkan (Church of Sweden)
Swedish responsible organisation Trossamfundet Svenska kyrkan
Local implementing organisation ACT Palestine Forum
Region Regional Middle East
Sida department Unit CSO
Strategy South
Sector group Other
Sectors Administrative costs
Finance
  Budget Outcome
TOTAL 340,000 315,468
2014 0 102,468
2015 170,000 100,000
2016 170,000 113,000

Description, goals and expected results

Pengar finns budgeterade för kapacitetsstärkning i HAP av partner. Budgeterades centralt 2014, men i budgeten för MÖ för 2015.Kapacitetsstärkande workshop i HAP, med fokus på accountability framework och klagomålshantering för ACT Palestine Forum (APF) medlemmar.

ACT-medlemmar har kapacitet att respondera på humanitära och långsiktiga utvecklingsbehov i oPT. Detta på ett relevant, effektivt och samordnat sätt, och som stödjer det palestinska samhällets effektiva hantering.

Results achived by the end of the activity period

Rapporteras i slutet av programperioden.