Contribution details

General Grant DSPR

Activity start: 11/1/2013 - Activity end: 12/31/2017

Facts
Strategic Partner organisation Svenska Kyrkan (Church of Sweden)
Swedish responsible organisation Trossamfundet Svenska kyrkan
Local implementing organisation Department of Service to Palestinian Refugees
Region Regional Middle East
Sida department Unit CSO
Strategy South
Sector group Conflict peace and security
Sectors Civilian peace-building, conflict prevention and resolution
Finance
  Budget Outcome
TOTAL 4,260,000 4,060,000
2014 1,000,000 1,000,000
2015 1,000,000 1,000,000
2016 1,000,000 1,000,000
2017 1,260,000 1,060,000

Description, goals and expected results

DSPR är en ekumeniskt relaterad organisation som sedan slutet av 40-talet arbetar med Palestinska flyktingar i MÖ. DSPR:s vision är att de palestinska flyktingarna får rätt att återvända till sina hem samt ett pluralistiskt Palestinskt samhälle som garanterar lika rättigheter för alla.  Genom yrkesutbildningar arbetar DSPR med att stärka palestinska ungdomar att förbättra sina egna ekonomiska möjligheter. Man betonar i sitt arbete utbildning och träning som ett sätt att nå självständighet. Det är också ett sätt att styra bort tankarna från att se sig själva som offer utan att istället genom utbildning stärka barn och ungdomar att stå på egna ben och möjliggöra för dem att kunna skapa ett anständigt liv för sig själva och sina familjer. DSPR arbetar även med barn- och mödravård. Förutom de kliniker man driver så är hälsoutbildningar och medvetandegörande kring medicinska frågor en integrerad del i programmet.

1. Öka palestinska mödrar och barns välbefinnande i Gaza och Jordanien.

2. Stärka och förbättra marginaliserade palestinska ungdomars ekonomiska förhållanden i Gaza, Jordanien, Libanon och på Västbanken.

3. Stödja utsatta palestinska lokalsamhällen att bättre hantera och bevara tillgängliga naturresurser.

4. Söka rättvisa och jämlika sociala och ekonomiska rättigheter för palestinier.

5. Mildra effekterna vid nötsituationer.

Results achived by the end of the activity period

Rapporteras i slutet av programperioden.

NECC/DSPR are specialist on maternal and child care. They give access to health care through three clinics in the Gaza Strip (Shijaia, Darraj and Rafah), and provide necessary health education and awareness to families in poor, overpopulated and remote areas.The family health care centers in Shijaia and Darraj serve each a poor community of approx. 80 000 people, where existing provision of medical services is non-existent by other providers. In the third center approx. 12 000 people are served. In 2014 the number of the newly registered families reached 1 573 families, and in total 9 131 families benefitted from the clinics. The number of the registered families in the end of 2014 was 30 845 families in the three served areas.

NECC/DSPR also run four Technical Vocational Education and Training Centers (TVET) located in Gaza City and Qararah Village. The program provides professional skills training and access to education to empower marginalized Palestinian youth to improve their own economic conditions. During 2014 306 students have received training. The vocational education programs developed are appreciated and fill an educational gap in the Gaza Strip. The TVET provides skills for young people in order to work and invest their energy in developing themselves, their families and rebuild their community. Gaza labour market is in need of competent youth with marketable skills in order to reactivate, in order to prepare for the future and in order to improve their social and economic status. The trainees’ journey continues after the graduation. The TVET continues to cultivate relationships with its graduates to link with the labour market, and they provide support to graduates through market connections, upgrade courses, and occasionally through job creation initiatives and small grants to start or improve their own business.