Contribution details

Promoting farmers and communities in managing biological resources

Activity start: 10/1/2008 - Activity end: 3/31/2009

Facts
Strategic Partner organisation Naturskyddsföreningen (SSNC)
Swedish responsible organisation Swedish society for Nature Conservation
Local implementing organisation Biodiversity and Community Right Action Thailand
Region Thailand
Sida department Unit CSO
Strategy Info
Sector group Environment
Sectors Environment policy & admin
Finance
  Budget Outcome
TOTAL 108,000 108,000
2008 108,000 108,000

Description, goals and expected results

Projektet handlar om att motverka att transnationella företag utnyttjar de biologiska resurserna och lokal kunskap i Thailand och utövar påtryckningar att odla GM grödor. USA och transnationella företag pressar den thailändska regeringen att gå med i UPOV eller acceptera patent på liv och lagen om Intellectuall Property Rights.

Results achived by the end of the activity period

Bevara biologiska resurser och utveckla policies och lagar relaterade till biologiska resurser, att genomföra kampanjer mot biopiracy, intellectual property och GMO, att bygga upp nätverk mellan bönder och NGOs.