Contribution details

Pesticide Risk Monitoring, Train, Capacity Build for Sustainable Agriculture

Activity start: 1/1/2008 - Activity end: 12/31/2008

Facts
Strategic Partner organisation Naturskyddsföreningen (SSNC)
Swedish responsible organisation Swedish society for Nature Conservation
Local implementing organisation Pesticide Eco Alternatives Center Yunnan Thoughtful Action
Region China
Sida department Unit CSO
Strategy Info
Sector group Environment
Sectors Environment policy & admin
Finance
  Budget Outcome
TOTAL 225,000 225,000
2008 225,000 225,000

Description, goals and expected results

Projektet handlar om effekter av pesticider och GMO på människors hälsa och på miljön i Kina. Projektet arbetar långsiktigt för att minska användningen av pesticider, genom informationsspridning, utbildning och lobbyarbete.

Results achived by the end of the activity period

Att bygga ett nätverk för att minska användning av pesticider på lokal, nationell och internationell nivå. Att analysera, följa upp risker och effekter och främja ekologiskt jordbruk.