Contribution details

Biologisk mångfald och livsmedelssäkerhet i lokalsamhällen i Colombia

Activity start: 1/1/2012 - Activity end: 12/31/2012

Facts
Strategic Partner organisation Naturskyddsföreningen (SSNC)
Swedish responsible organisation Swedish society for Nature Conservation
Local implementing organisation Grupo Semillias
Region Colombia
Sida department Unit CSO
Strategy Info
Sector group Environment
Sectors Environment policy & admin
Finance
  Budget Outcome
TOTAL 558,000 558,000
2012 558,000 558,000

Description, goals and expected results

Projektet baseras på den gröna revolutionens misslyckande i Colombia och nu även hotet från GM grödor och internationella handelsavtal som förstör naturresurserna och den kulturella mångfalden och försvårar ursprungsfolks och bönders livsmedelsförsörjning.

Results achived by the end of the activity period

Att stödja ursprungsfolk till uthålliga produktionssystem, att stärka lokalsamhällen till självbestämmande och hitta strategier för att försvara den biologiska mångfalden.