Contribution details

Continuation of MASIPAG Phase III

Activity start: 1/1/2012 - Activity end: 12/31/2012

Facts
Strategic Partner organisation Naturskyddsföreningen (SSNC)
Swedish responsible organisation Swedish society for Nature Conservation
Local implementing organisation Farmer Scientist Partnership for Development
Region Philippines
Sida department Unit CSO
Strategy Info
Sector group Environment
Sectors Environment policy & admin
Finance
  Budget Outcome
TOTAL 540,000 621,000
2012 540,000 621,000

Description, goals and expected results

Projektet behandlar effekterna av den gröna revolutionen på Filippinerna som sedan utvecklades vidare till den genetiska modifieringen (GMO majs och ris). Det handlar om att motverka att företag tar patent på grödor och tvingar småbönder till storskaligt jordbruk.

Results achived by the end of the activity period

Ökad livsmedelstryggheten i hushållen och samhällena, försvara bönders rättigheter över land, utsäde och teknik från transnationella företag och myndigheterna. Stärka och konsolidera MASIPAG.