Contribution details

Youth for Change: Today's Actors - Tomorrow´s Leaders

Activity start: 1/1/2012 - Activity end: 12/31/2015

Facts
Strategic Partner organisation Olof Palmes Internationella Center
Swedish responsible organisation Olof Palmes Internationella Center
Local implementing organisation PYALARA - The Palestinian Youth Association for Leadership and Rights Activation
Region West Bank and Gaza Strip
Sida department Unit CSO
Strategy South
Sector group Democracy, human rights and gender equality
Sectors Democr. particip. & civ. society
Finance
  Budget Outcome
TOTAL 2,516,419 2,516,419
2012 446,994 446,994
2013 410,382 410,382
2014 1,011,090 1,011,090
2015 647,953 647,953

Description, goals and expected results

Sammanfattning/Summary

Syftet med projektet är att palestinska ungdomar och civilsamhällesorganisationer som arbetar med ungdomar har fått en ökad organisatorisk och kunskapsmässig kapacitet för att öka ungdomarnas möjlighet att påverka lokala beslutsfattare och att utveckla sina lokalsamhällen. Projektet bidrar till att göra dessa ungdomar mer delaktiga och initiativrika. Målgruppen består av 14 CBO:er samt flera hundra ungdomar och lokala beslutsfattare.

Projektorganisationer/Project Organisations

Organisationen Palestinian Youth Association for Leadership and Rights Activation- PYALARA bildades 1999 med syftet att skapa framtida palestinska ledare som är medvetna om sina rättigheter/skyldigheter och som kan bidra till att bygga ett demokratiskt samhälle. Dess målgrupp är barn och ungdomar, såväl pojkar som flickor, i åldern 13-25 år och bosatta i Östra Jerusalem, på Västbanken och Gaza. Organisationen använder sig av medier för att nå ut till sina målgrupper och har bland annat bedrivit lobbying/kampanjer för etablerandet av en studentfond som ska stödja fattiga studenter.

Projektmål/Project Objective

Målet är att palestinska ungdomar i fyra kommuner på Västbanken och tre i Gaza stärkts och tillsammans med aktiva medborgare och civilsamhällsorganisationer förbättrar sin levnadssituation och påverkar samhällsutvecklingen..

Results achived by the end of the activity period

Resultat från verksamhetsår 2015 (denna projektperiod):

Pyalara har utbildat en drivkraftig kärna av 66 unga ledare varav 39 kvinnor. Dessa ledare har förmågan att väcka uppmärksamhet i sina lokalsamhällen kring våldet mot kvinnor och den könsbaserade ojämlikheten. De har förmågan att driva kampanjer och arbeta som utbildare, debattörer och producenter inom sociala medier. De har också deltagit i aktiviteter riktade till en bredare ungdomspublik och vid offentliga debatter beskrivit den befintliga samhällsstrukturen som en avgörande orsak till våldet och diskrimineringen av kvinnor samt dess följder. Att unga kvinnor tillsammans med jämnåriga pojkar kunde peka på sociala normer som behandlar kvinnor ojämlikt, var ett genombrott i de patriarkala lokalsamhällena.

Frågan om sociala normer som diskriminerar kvinnor lyftes upp också i möten med politiker på olika nivåer. Dessa har lovat att frågan kommer att vara på deras agenda i framtiden. Pyalaras unga ledare har även spridit sin kunskap om samhällets patriarkala struktur genom sociala medier och därmed nått en ännu bredare publik.

Projektet har också resulterat i ett gott samarbete med fyra kvinno- och ungdomsorganisationer (NGOs) och sju CBOs på både Västbanken och i Gaze. Dom nya partners presenterades för målgruppen som ett bra exempel hur man kan organisera sig i strävan efter att förverkliga rättigheter. Projektets resultat korresponderar med Palestinaprogrammets mål och förenar deltagande med nedmontering av patriarkala normer som marginaliserar kvinnor och ungdomar.