Contribution details

Organisationsuppbyggnad i Palestina/Capacity Building in Palestine

Activity start: 1/1/2006 - Activity end: 12/31/2015

Facts
Strategic Partner organisation Olof Palmes Internationella Center
Swedish responsible organisation Olof Palmes Internationella Center
Local implementing organisation Olof Palmes Internationella Center
Region West Bank and Gaza Strip
Sida department Unit CSO
Strategy South
Sector group Democracy, human rights and gender equality
Other
Sectors Democr. particip. & civ. society, Sectors not specified
Finance
  Budget Outcome
TOTAL 2,085,189 1,762,409
2006 297,450 297,450
2008 210,600 126,432
2009 192,864 138,401
2010 247,327 246,486
2011 194,400 194,400
2012 204,840 90,000
2013 294,840 226,372
2014 248,468 248,468
2015 194,400 194,400

Description, goals and expected results

Sammanfattning/Summary

Syftet med projektet är att utbilda samarbetsorganisationerna i frågor som stärker deras kapacitet att driva projekt och att förbättra målgruppens levnadsvillkor. Förutom utbildningarna i interndemokrati och resultatstyrning kommer sociala media att stå i fokus. Målgruppen består av sammanlagt 40 nyckelpersoner från de befintliga samarbetsorganisationerna.

Projektorganisationer/Project Organisations

Palmecentrets lokalkontor i Ramallah är ansvarig för projektets genomförande.

Projektmål/Project Objective

Målet är effektiva och målinriktade organisationer som levererar resultat, arbetar transparent och har en demokratisk struktur.

Results achived by the end of the activity period

Resultat från verksamhetsår 2015 (denna projektperiod):

Palmecentret arbetar med utländska samarbetspartners organisationsutveckling sedan många år tillbaka. Detta görs genom projektet "Samverkan och lärande" (tidigare Kapacitetsuppbyggnadsprojekt). Under 2015 har Palmecentret stöttat våra utländska samarbetspartners i Palestina genom fyra nätverksmöten. Mötena handlade om informationsutbyte framför allt i projekthantering med tillhörande kunskapsstöd. Samtidigt var nätverkandet ett sätt för deltagarna att praktisera de kommunikationsfärdigheter som krävs i varje partnerskap. Nätverksmötena förstärkte relationerna mellan organisationerna vilket bland annat lett till att man delat sina resurser och genomfört gemensamma aktiviteter.

Samtidigt har alla utländska samarbetspartners fått kunskap i stresshantering, kunskap som krävs i vardagsarbetet i en våldsam omgivning.

"A live action role-playing game" (LARP) introducerades till alla utländska samarbetspartners. LARP är en levande rollspel som sätter deltagare i en fiktiv värld där de genom olika karaktärer hittar lösningar som exempelvis hjälper dem att presentera sin organisation och verksamhet till fiktiva givare.

Under 2015 har Palmecentret förstärkt fem utländska samarbetspartners med ett online bokförings system (Bisan on line enterprise system). Därmed använder alla samarbetspartners i Palestina samt Palmecentrets lokalkontor nu samma bokföringssystemet vilket ökar transparensen, underlättar finansiell monitoring och minskar risken för att projektmedel används på ett olämpligt sätt.

En utländsk samarbetspartner har med stöd av Palmecentret fått kunskap i strategisk planering innan den skrev sin fem-års verksamhetsplan.