Contribution details

Lokalkontor Palestina/Local office Palestina

Activity start: 1/1/2003 - Activity end: 12/31/2015

Facts
Strategic Partner organisation Olof Palmes Internationella Center
Swedish responsible organisation Olof Palmes Internationella Center
Local implementing organisation OPC Mena Office in Ramallah
Region Regional Middle East
Sida department Unit CSO
Strategy South
Sector group Other
Sectors Sectors not specified
Finance
  Budget Outcome
TOTAL 8,765,426 8,234,916
2004 538,400 538,400
2005 1,262,700 1,262,700
2006 1,370,700 1,370,700
2007 491,400 491,400
2008 540,000 540,000
2009 674,100 595,446
2010 752,754 699,407
2011 518,829 518,829
2012 765,000 515,823
2013 564,177 432,047
2014 637,098 619,896
2015 650,268 650,268

Description, goals and expected results

Sammanfattning/Summary

Palmecentret har under senare år inrättat ett antal kontor i regioner där vi är verksamma. Ett av de första inrättades i Ramallah, Palestina. Syftet är att få en bättre närvaro och närmare kontakt med samarbetsorganisationer i regionen samt ha en kontinuerlig uppföljning av våra projekt. De anställda vid kontoret ger också stöd till våra medlemsorganisationer när de planerar och redovisar projekt.

Projektmål/Project Objective

Målet är att säkerställa verksamhetens kvalitet genom utökad kunskap om lokala partners och deras målgruppers behov, samt att stärka lokala partners kunskap om projektledning och projektuppföljning samt att säkerställa regelbundna kontakter mellan partners inom verksamheten i regionen.

Results achived by the end of the activity period

Resultat från verksamhetsår 2015 (denna projektperiod):

Genom den lokala koordinatören för Palestina ges Palmecentret möjlighet att verka närmare de lokala samarbetsorganisationerna och därigenom förstärka och förbättra befintliga och nya projekt så att måluppfyllelsen och resultatuppföljningen för verksamheten ökar.

Under verksamhetsperioden har den regionala koordinatören genom löpande kontakt och regelbundna besök givit stöd till samarbetsorganisationernas projektplanering och uppföljning samt genomfört besök i verksamheten. Under perioden har en handläggare från kontoret i Sverige varit utsänd till lokalkontoret i Ramallah för att ge ökat stöd till samarbetsorganisationerna, bland annat genom regelbundna nätverksmöten och utbildningar. Den ökade närvaron har resulterat i ett fördjupat samarbete mellan samarbetsorganisationerna samt bidragit till en ökad förståelse för resultatstyrning och resultatuppföljning hos både samarbetsorganisationer och medlemsorganisationer vilket verifieras i rapporter och genom monitoringbesök.